Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020

Σύμβουλοι Επενδύσεων
Ανάπτυξης & Καινοτομίας
Υπηρεσίες Megaprofit
Ισοτιμία Ευρώ

Megaprofit Οικονομοτεχνικές Μελέτες Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Καλώς ήλθατε Το λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο μας MegaProfit Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο χώρο των οικονομικών και φορολογικών φοροτεχνικών εργασιών, Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιμότητας με εξειδικευμένη λογιστική και φοροτεχνική στήριξη εταιρειών κάθε νομικής μορφής - μεγέθους και φυσικών προσώπων (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιώτες) με έμφαση στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα.

Το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο μας διαθέτει πλήρη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή, επαγγελματικά προγράμματα και δίνει μεγάλη βαρύτητα στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών και του internet προκειμένου να προσφέρουμε στους πελάτες μας αποδοτικές, υπεύθυνες ,αξιόπιστες υπηρεσίες, και ολοκληρωμένες λύσεις.

Η αδιάκοπη παρακολούθηση και ενημέρωση, σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση στο ισχύον φορολογικό σύστημα αποτελεί σημαντική παράμετρο για τη άσκηση της δραστηριότητα μας.

Στόχος μας είναι η παροχή συμβουλών και στρατηγικών αντιμετώπισης οποιουδήποτε επιχειρηματικού, επενδυτικού και φορολογικού προβλήματος που απασχολεί το πελάτη μας.

Η εμπειρία μας σε συνδυασμό με την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας, την συνέπεια και την αξιοπιστία μας, έχει κτίσει μια σχέση προσωπική εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

Για οποιαδήποτε θέμα - πρόβλημα επιχειρηματικό, εργατικό ή φορολογικής φύσης επικοινωνήστε μαζί μας.
Θα χαρούμε να συμβάλουμε στη λύση του, και να δικαιώσουμε τις προσδοκίες σας!
Μη διστάσετε καθόλου να επικοινωνήστε, να γνωριστούμε, και να συζητήσουμε.

Φιλοσοφία μας δεν είναι οι ξεροί και στείροι αριθμοί αλλά ο Άνθρωπος και η πρακτική λύση των προβλημάτων του.

Στη διάθεση σας,
Γραφάκος Παναγιώτης

Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Οικονομολόγος
Λογιστής - Φοροτεχνικός
Α' τάξης

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα προγράμματα 2015

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα προγράμματα 2013

Τελευταία Νέα
 • ΕΣΠΑ -Ψηφιακό Aλμα
  ΕΣΠΑ -Ψηφιακό Aλμα Η νέα Δράση "Ψηφιακό Aλμα" στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.Προϋπολογισμός Δράσης50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.Δικαιούχοι της ΔράσηςΥφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι…
  Περισσότερα...
 • ΕΣΠΑ-Ψηφιακό Βήμα
  ΕΣΠΑ-Ψηφιακό Βήμα Η νέα Δράση "Ψηφιακό Βήμα" στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.Προϋπολογισμός της Δράσης50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.Δικαιούχοι της ΔράσηςΥφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,…
  Περισσότερα...
 • ΕΣΠΑ-Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
  ΕΣΠΑ-Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Η νέα Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Προϋπολογισμός Δράσης150 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.  Δικαιούχοι της…
  Περισσότερα...
 • Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) EΣΠΑ εως το 80%
  Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) EΣΠΑ εως το 80% Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) στην Περιφέρεια Ηπείρου.Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Περιφέρειας Ηπείρου για να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενσωματώσουν τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία τους ώστε να ανάπτυξουν ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.α. Ενισχύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς: •…
  Περισσότερα...
 • ΕΣΠΑ- Πρόσκληση με επιδότηση 100% για ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με κουπονια καινοτομιας στην Πελοπόννησο.
  ΕΣΠΑ- Πρόσκληση με επιδότηση 100% για ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με κουπονια καινοτομιας στην Πελοπόννησο.    Ενίσχυση πρωτοβουλιών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (κουπόνια καινοτομίας)  με επιδότηση 100% στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.Το πρόγραμμα παρέχει κουπόνι καινοτομίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν για να επιδοτηθούν ώστε να αγοράσουν ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας από έναν Φορέα Καινοτομίας που θα επιλέξουν να συνεργαστούν.Τι είναι…
  Περισσότερα...
 • ΕΣΠΑ-Αποτελέσματα-Καταλόγος δυνητικών δικαιούχων Πτυχιούχοι Β΄κύκλος.
  Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιαςΑνακοινώθηκε ο Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων με τη βαθμολογική τους κατάταξη για την 3η περίοδο υποβολών στη Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)».Ο Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) περιλαμβάνει χίλια διακόσια τριάντα ένα (1.231) επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) …
  Περισσότερα...
Περισσότερες Υπηρεσίες
 • Μισθοδοσία-Εργατικά-Ασφαλιστικά
  Μισθοδοσία-Εργατικά-Ασφαλιστικά - Εργατικά - Μισθοδοσίες - Ι.Κ.Α. - Α.Π.Δ. - Μηχανοργάνωση μισθοδοσίας - Έκδοση μισθολογικών καταστάσεων - Έκδοση αποδείξεων πληρωμών - Ενημέρωση λογιστικών άρθρων - Πληρωμές Εισφορών μέσω e-banking - Ασφαλιστικές Ενημερότητες…
  Περισσότερα...
 • Ενάρξεις-Συστάσεις-Μεταβολές Εταιρ.
  Ενάρξεις-Συστάσεις-Μεταβολές Εταιρ. - Συστάσεις -Ενάρξεις - Μεταβολές Εταιριών - Ατομικών Επιχειρήσεων. - Διακοπές - Εκκαθαρίσεις Εταιριών - Ατομικών Επιχειρήσεων. - Σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.). - Μετατροπές - συγχωνεύσεις -…
  Περισσότερα...
 • Internet marketing Social media marketing E-shop SEO
  Internet marketing Social media marketing E-shop SEO Σχεδιασμός - Κατασκευή - Προώθηση - Φιλοξενία Ιστοσελίδων και Διαδικτυακών Εφαρμογών. Προσφέρει λύσεις κατασκευής ιστοσελίδων οι οποίες μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες μιας επιχείρησης. Οι λύσεις αυτές χαρακτηρίζονται από πληρότητα,…
  Περισσότερα...
 • Μηχανοργάνωση Μηχανογράφηση
  Μηχανοργάνωση Μηχανογράφηση Το γραφείο μας είναι σε θέση να σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης. Ειδικότερα αναλαμβάνουμε: - Μελέτη μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης της επιχείρησης σας. - Αναβάθμιση - συντήρηση συστήματος.…
  Περισσότερα...
 • Φορολογικές Υπηρεσίες -Φορολογικό Γραφείο
  Φορολογικές Υπηρεσίες -Φορολογικό Γραφείο Ο φορολογικός σχεδιασμός πρέπει να υπηρετεί την στρατηγική ανάπτυξη της εταιρίας να προβλέπει τις μελλοντικές της ανάγκες να προλαμβάνει τις κρατικές παλινωδίες και να υπακούει στις τακτικές της επιλογές. Δουλειά μας…
  Περισσότερα...
 • Λογιστικές Υπηρεσίες Λογιστικό Γραφείο
  Λογιστικές Υπηρεσίες Λογιστικό Γραφείο Το λογιστικό μας γραφείο είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε κάθε ζήτημα που αφορά τον κάθε πελάτη ατομικά, αλλά και σε θέματα επιχειρήσεων. Ενδεικτικά παρακάτω παραθέτεται μια λίστα με τις λογιστικές…
  Περισσότερα...
News Letter
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε εντελώς δωρεάν το Newsletter της Megaprofit.
Υπηρεσίες Megaprofit
Μενού Επιλογών
Ακολουθήστε μας